Vikarie i förskola och skola

Senast uppdaterad den 19 september 2017

Är du intresserad av att vikariera inom Barn- och Utbildningsförvaltningen? Läs mer här och i länkarna nedan.

Förskola och grundskola

I korthet arbetar vi så här 

  • För att bli vikarie krävs att du träffar en förskolechef/rektor för introduktionsintervju
  • Du beställer tid hos någon av de förskolechefer/rektorer som utför intervjuer. I "information till blivande vikarier" finns kontaktuppgifter till de chefer som är ansvariga.
  • När du blivit intervjuad och godkänd att arbeta som vikarie skickar du anmälan, checklistan, utdrag ur belastningsregistret samt blanketten sekretess till Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Britt Haggren, 511 80 Kinna.

Publicerad av: Marks kommun