Medborgarkontor

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster med besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021

Medborgarkontoret är länken mellan dig som är medborgare och Marks kommun. Vi är också en länk mellan byalagen och kommunen.
Vår ambition är att göra det enklare för dig att komma i kontakt med rätt person i kommunen.

Du är välkommen att ringa till oss på telefon 0320 21 81 00 eller besöka oss i receptionen på kommunhuset i Kinna (Boråsvägen 40, Kinna).

Kontaktinformation och öppettider för Marks kommun
Tillgänglighet

Flera av Marks kommuns lokaler och allmänna platser är inventerade ur tillgänglighetssynpunkt. I Tillgänglighetsdatabasen får du information om den fysiska miljön så att du utifrån dina egna behov kan bestämma om du kan besöka platsen på egen hand eller behöver hjälp. 

Om du behöver tolk eller handlingar, i för dig, tillgängligt format

Du som har ärende hos kommunen och talar ett annat språk än svenska eller har en syn-, hörsel- eller talskada kan ha rätt till tolk eller översättning. Enligt lag bokar kommunen tolk, översätter handlingar eller gör på annat sätt handlingar tillgängliga när det behövs för att du ska kunna ta till vara din rätt i kontakten med kommunen. Meddela ditt behov av tolk eller översättning vid kontakt med kommunen. Om du ska besöka en handläggare i kommunen, tänk på att meddela behovet av tolk innan besöket.

Publicerad av: Marks kommun