Medborgarkontor

Medborgarkontorets Peranders Götesson och Linda Blomster med besökare.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017

Medborgarkontoret är länken mellan dig som är medborgare och Marks kommun. Vi är också en länk mellan byalagen och kommunen. Vår ambition är att göra det enklare för dig att komma i kontakt med rätt person i kommunen.

Du är välkommen att ringa till oss på telefon 0320 21 81 00 eller besöka oss i receptionen på kommunhuset i Kinna (Boråsvägen 40, Kinna).

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.30-16.30

Fredag 07.30-16.00

Tillgänglighet

Flera av Marks kommuns lokaler och allmänna platser är inventerade ur tillgänglighetssynpunkt. I Tillgänglighetsdatabasen får du information om den fysiska miljön så att du utifrån dina egna behov kan bestämma om du kan besöka platsen på egen hand eller behöver hjälp. 

Publicerad av: Marks kommun