Borgerlig begravning

Senast uppdaterad den 26 januari 2021

Alla kan välja att begravas borgerligt, också den som är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund.

När en person har avlidit är det de anhöriga som tar beslut om hur begravningen ska gå till. En borgerlig begravning är ett alternativ när den avlidne eller de anhöriga av någon anledning inte vill ha en kyrklig begravningsgudstjänst.

Till skillnad från en kyrkliga ceremoni styrs den borgerliga begravningen inte av något regelverk. Vid en borgerlig begravning kan de anhöriga fritt välja musik och andra inslag och ceremonin kan vara helt fri från religiösa inslag. På så sätt kan begravningsakten utformas på ett personligt sätt med hänsyn till den enskildes vilja och livsåskådning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till att ordna det mesta som rör begravningen.

Begravningsförrättare/officiant

Den som leder en borgerlig begravning kallas för begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella regler eller krav på behörighet för att få ha den uppgiften.
Du kan be en vän eller släkting att hålla i ceremonin eller så kan du anlita någon av Marks kommuns begravningsförrättare. Din begravningsbyrå kan också hjälpa till och föreslå en lämplig person.

Plats för begravningsceremonin

En borgerlig begravning kan äga rum i hemmet, trädgården, vid havet, vid graven eller annan lämplig lokal. De anhöriga kan fritt välja plats för begravningsakten. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift och i detta ingår att få en anvisad lokal utan religiösa symboler för ceremonin. Väljer man annan lokal än den som anvisats innebär det i regel kostnader.

Begravningsombud

Begravningsombud utses av länsstyrelsen och har till uppgift att granska hur Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter sköter begravningsverksamheten. Begravningsombudet ska ta tillvara intressen hos de personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Under corona

Vi förhåller oss till pandemilagens regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att vi inte överstiger gränsen om max 20 personer vid begravningar. Fundera gärna på hur du kan genomföra ditt planerade arrangemang på ett tryggt sätt. Alla närvarande måste vara symtomfria – stanna hemma vid minsta symtom. Vi uppmanar också till att tvätta händerna ofta och att hålla avstånd.

Läs mer om rådande rekommendationer och förhållningsregler

Publicerad av: Marks kommun