Borgerlig namngivning

Senast uppdaterad den 27 oktober 2021

Tillökning i familjen? Grattis! När du har valt vad barnet ska heta ska du anmäla det till Skatteverket. Om du vill kan du också ha en namngivningsceremoni. Om du inte vill genomföra ett religiöst dop kan du välja att ordna en borgerlig namngivning.

En borgerlig namngivning är en ceremoni utan religiös anknytning. Namngivningen kan bli precis vad du vill att den ska vara, eftersom det inte finns några formella krav för hur den ska utformas. Du som vårdnadshavare kan alltså fritt välja lokal, musik och så vidare och utföra själva ceremonin själv.

Glöm inte att anmäla namnet till Skatteverket

Oavsett om du väljer att ha en namngivningsceremoni/dop eller inte måste barnets förnamn anmälas till Skatteverket. Det ska du som vårdnadshavare göra senast tre månader efter barnets födelse. Blanketten "Anmälan om förnamn" får du automatiskt hem efter att födelsen har registrerats.

Hos Skatteverket finns mer information till nyblivna föräldrar.

Publicerad av: Marks kommun