Borgerlig namngivning

Senast uppdaterad den 26 januari 2021

Tillökning i familjen? Grattis! När du har valt vad barnet ska heta ska du anmäla det till Skatteverket. Om du vill kan du också ha en namngivningsceremoni. Om du inte vill genomföra ett religiöst dop kan du välja att ordna en borgerlig namngivning.

En borgerlig namngivning är en ceremoni utan religiös anknytning. Namngivningen kan bli precis vad du vill att den ska vara, eftersom det inte finns några formella krav för hur den ska utformas. Du som vårdnadshavare kan alltså fritt välja lokal, musik och så vidare och utföra själva ceremonin själv.

Glöm inte att anmäla namnet till Skatteverket

Oavsett om du väljer att ha en namngivningsceremoni/dop eller inte måste barnets förnamn anmälas till Skatteverket. Det ska du som vårdnadshavare göra senast tre månader efter barnets födelse. Blanketten "Anmälan om förnamn" får du automatiskt hem efter att födelsen har registrerats.

Hos Skatteverket finns mer information till nyblivna föräldrar.

Under corona

Vi förhåller oss till pandemilagens regler och rekommendationer. Detta innebär att vi inte överstiger gränsen om max 8 personer vid namngivningar. Fundera gärna på hur du kan genomföra ditt planerade arrangemang på ett tryggt sätt. Alla närvarande måste vara symtomfria – stanna hemma vid minsta symtom. Vi uppmanar också till att tvätta händerna ofta och att hålla avstånd.

Läs mer om rådande rekommendationer och förhållningsregler

Publicerad av: Marks kommun