Öppet brev till Markborna

Mats Lilienberg, kommundirektör, Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S), och Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M). Foto: Magnus Larsson

Foto: Mats Lilienberg, kommundirektör, Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S), och Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M). Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 februari 2019

Hej Markbo,
Vi förstår att du är besviken och förbannad över att två chefer har fått flera månadslöner för att sluta hos kommunen. Det upplevs som orättvist och som att chefer i kommunen får förmåner som inte alla anställda får tillgång till. Du kanske tycker att politiker och chefer håller varandra om ryggen. Därför skriver vi direkt till dig, utan filter och andrahandsinformation.

Under hösten har två chefer fått sluta. Socialchefen avsattes efter att en utredning fastslog kränkningar mot personalen. Senare valde Socialchefen att göra en anmälning mot kommundirektör Mats Lilienberg och personalchef Roger Haglund för kränkningar mot honom. Dessa drogs tillbaka av Socialchefen efter förhandlingar med Socialchefens fackförbund. Avtalet med chefen innebar att han får totalt 21 månadslöner.

I samband med avsättningen av Socialchefen, kom det in flera anmälningar mot Bygg- och miljöchefen för kränkande behandling. När kommundirektören fick kännedom om detta, tog han upp anmälningarna direkt med Bygg- och miljöchefen. Chefen fick två val: antingen att en utredning av extern konsult inleddes samt att avsättas eller att säga upp sig. Eftersom det blev en förhandling kring uppsägningen med Bygg- och miljöchefen och facket, så valde kommundirektören att gå på linjen att om kommunen sagt upp Bygg- och miljöchefen hade det kostat kommunen sex månadslöner. Ovanpå detta fick Bygg- och miljöchefen efter förhandling ytterligare sex månadslöner.

Varför gjorde vi så? Jo, för att alla anställda i kommunen, oavsett position, har en lagstadgad arbetsrätt. Ingen arbetsgivare i Sverige kan avsätta någon på dagen utan ersättning och förhandling med fackförbundet. Det sker alltid en förhandling med facket.
Att vi valde att betala cheferna alla dessa månadslöner, var av flera skäl.
Dels för att en förhandling om uppsägning i Arbetsdomstolen bedömde vi skulle ta längre tid än den ersättningarna som cheferna fick. Dels för att så länge en förhandling pågår skulle cheferna vara anställda av kommunen.
Av omsorg om de drabbade medarbetarna ville vi inte att de skulle finnas kvar i sin tjänst.

Dyrt? Ja, absolut. Det är pengar som vi hellre hade sett användas till nytta för kommunen i stället för att betala en chef för att sluta.

Kostnaden för kommunens anställdas sjukskrivningar kostar 21 miljoner kronor per år. Men en god nyhet är att vi redan under de två senaste åren har lyckats sänka kostnaden för sjukskrivningar med flera miljoner kronor genom att vi arbetar för en bättre arbetsmiljö.

Kommundirektören arbetar tillsammans med alla chefer med att ta fram en organisation som bygger på tillit och att alla förvaltningar ska arbeta tillsammans. När många förändringar sker kommer också det som inte fungerar i verksamheten upp i dagen. Det är bra. Alla medarbetare ska våga göra sin röst hörd och vi ska arbeta för att vi ska ha en bra arbetsmiljö för alla anställda. Vi är 3 400 medarbetare i kommunen, det är tio gånger fler än den största privata arbetsgivaren i Marks kommun.

Nu hoppas vi på arbetsro i organisationen. Vi vet också att det tar tid att förtjäna ditt förtroende efter alla turer. Varje dag sliter alla anställda i kommunorganisationen hårt för att ge dig bra service och vara noga med dina skattepengar. Det gör även vi chefer och kommunalråd.

 

Tack för att du läste.

Mats Lilienberg, Lisa Dahlberg, Tomas Johansson

Har du frågor och funderingar så skriv till oss nedan.

 

Frågor från Markbor ­­– och svar från kommunen

Här är några frågor och funderingar vi fångat upp samt kommunens svar på dem:

Q) Ingen verkar behöva ta ansvar för vad man ställer till. Avgångsvederlag och en ny tjänst någon annanstans.

A) Det stämmer inte. Kommunledningen har ju tvärtom tagit ansvar och agerat genom att skilja dåliga chefer från sina tjänster. Och det har gjorts av omtanke om medarbetarna och kommunens service till Markborna. Vi värna om en bra arbetsmiljö för alla, för att medarbetarna ska kunna utföra sina jobb på bästa sätt.

Cheferna har fått ersättning, se fler svar nedan. De har inte fått nya tjänster inom kommunen och vi har inte hjälpt dem till tjänster i någon annanstans.

 

Q) Man förstår ju hur dålig man måste vara när man får 2 miljoner bara man säger upp sig ifrån sitt jobb.

A) Kommunen måste följa de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Det gäller alla medarbetare oavsett vilket jobb man har och givetvis också när chefer får lämna sina jobb. Uppgörelserna med cheferna har skett efter långa förhandlingar med facken.

 

Q) Jävla svågerpolitik!

A) Vi håller inte varandra om ryggen inom kommunen. Att vi säger upp chefer som kränkt medarbetare är väl ett tydligt bevis på detta.

 

Q) Alla ni som på något sätt är inblandade ska få gå utan att få en krona.

A) Återigen, de som misskött sig har fått lämna sina jobb och det har gjorts efter de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.

 

Q) Detta är bara skrapet på ytan. Det förekommer mycket värre saker som bara sopas undan så att de inte syns. Tro mig, jag vet.

A) Vi har uppmanat och fortsätter uppmana våra medarbetare att slå larm när de upptäcker missförhållanden. Att sopa problem under mattan är kontraproduktivt för såväl allas vår arbetsmiljö och våra möjligheter att ge god service till Markborna. Vi jobbar också hårt för att ändra på tystnadskulturen.

 

Q) Pengarna kunde ha använts till bättre ändamål, skolan vården äldrevården mm, i stället för avgångsvederlag för dåliga chefer, kan det va så svårt???

A) Du har rätt, ersättningen till cheferna hade kunnat användas på annat sätt. Men kommunen är som alla andra skyldig att följa lagar och regler. Och som sagt, alla anställda vare sig de arbetar kommunalt eller privat, omfattas av regler som innebär att man inte tvingas bort från sitt jobb hur som helst. 

 

Q)  Felet dessa politiker och tjänstemän gör i artikeln är ju att undvika kommentera felet de gjort. Dessa gökar som värt sig så illa åt ska ju inte ha en enda krona. De skulle fått gå på dagen rakt av utan en enda krona. Om en vanlig arbetare skulle bete sig på det viset de gjort så är det ut genom dörren på dagen utan en enda krona. VARFÖR ska dessa fåntrattar då bli belönade? Tänk om de kunde förklara det istället för att svamla om massa annan skit.

A) Vi har hela tiden varit öppna med hur vi agerat, berättat varför cheferna fått sluta. Och det handlar inte om någon belöning, tvärtom. Vid en uppsägning sker förhandlingar med facket, oavsett om du är chef eller inte, och landar sedan i en överenskommelse eller tvist mellan parterna.

 

Q) Marks kommun: s l u t a anställ folk med dessa anställningsavtal!!
Hur svårt kan det vara...

A) Det är alltid lätt att vara efterklok när något hänt, att man borde förstått det tidigt. Men eftersom människor i grunden inte är onda och det kanske inte händer något förrän mycket senare. Men vi agerar så fort vi ser att något hänt. Och chefers anställningsavtal skiljer sig inte från övriga medarbetares – uppsägningstiden är densamma.

 

Q) Undrar om en kränkt undersköterska också får ett sådant avgångsvederlag?

A) Eftersom anställningar på olika ansvarsnivåer har olika löner är kanske inte så konstigt, och då blir ju kostnaden såklart olika. Men detsamma kan hända, dvs det blir förhandlingar som leder till uppgörelser.

Skriv dina frågor eller funderingar och skicka till oss. Glöm inte fylla i ditt namn och mejladress.

 

Publicerad av: Marks kommun