Öppet brev till Markborna

Mats Lilienberg, kommundirektör, Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S), och Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M). Foto: Magnus Larsson

Foto: Mats Lilienberg, kommundirektör, Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S), och Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M). Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 7 mars 2019

Hej Markbo,
Vi förstår att du är besviken och förbannad över att två chefer har fått flera månadslöner för att sluta hos kommunen. Det upplevs som orättvist och som att chefer i kommunen får förmåner som inte alla anställda får tillgång till. Du kanske tycker att politiker och chefer håller varandra om ryggen. Därför skriver vi direkt till dig, utan filter och andrahandsinformation.

Under hösten har två chefer fått sluta. Socialchefen avsattes efter att en utredning fastslog kränkningar mot personalen. Senare valde Socialchefen att göra en anmälning mot kommundirektör Mats Lilienberg och personalchef Roger Haglund för kränkningar mot honom. Dessa drogs tillbaka av Socialchefen efter förhandlingar med Socialchefens fackförbund. Avtalet med chefen innebar att han får totalt 21 månadslöner.

I samband med avsättningen av Socialchefen, kom det in flera anmälningar mot Bygg- och miljöchefen för kränkande behandling. När kommundirektören fick kännedom om detta, tog han upp anmälningarna direkt med Bygg- och miljöchefen. Chefen fick två val: antingen att en utredning av extern konsult inleddes samt att avsättas eller att säga upp sig. Eftersom det blev en förhandling kring uppsägningen med Bygg- och miljöchefen och facket, så valde kommundirektören att gå på linjen att om kommunen sagt upp Bygg- och miljöchefen hade det kostat kommunen sex månadslöner. Ovanpå detta fick Bygg- och miljöchefen efter förhandling ytterligare sex månadslöner.

Varför gjorde vi så? Jo, för att alla anställda i kommunen, oavsett position, har en lagstadgad arbetsrätt. Ingen arbetsgivare i Sverige kan avsätta någon på dagen utan ersättning och förhandling med fackförbundet. Det sker alltid en förhandling med facket.
Att vi valde att betala cheferna alla dessa månadslöner, var av flera skäl.
Dels för att en förhandling om uppsägning i Arbetsdomstolen bedömde vi skulle ta längre tid än den ersättningarna som cheferna fick. Dels för att så länge en förhandling pågår skulle cheferna vara anställda av kommunen.
Av omsorg om de drabbade medarbetarna ville vi inte att de skulle finnas kvar i sin tjänst.

Dyrt? Ja, absolut. Det är pengar som vi hellre hade sett användas till nytta för kommunen i stället för att betala en chef för att sluta.

Kostnaden för kommunens anställdas sjukskrivningar kostar 21 miljoner kronor per år. Men en god nyhet är att vi redan under de två senaste åren har lyckats sänka kostnaden för sjukskrivningar med flera miljoner kronor genom att vi arbetar för en bättre arbetsmiljö.

Kommundirektören arbetar tillsammans med alla chefer med att ta fram en organisation som bygger på tillit och att alla förvaltningar ska arbeta tillsammans. När många förändringar sker kommer också det som inte fungerar i verksamheten upp i dagen. Det är bra. Alla medarbetare ska våga göra sin röst hörd och vi ska arbeta för att vi ska ha en bra arbetsmiljö för alla anställda. Vi är 3 400 medarbetare i kommunen, det är tio gånger fler än den största privata arbetsgivaren i Marks kommun.

Nu hoppas vi på arbetsro i organisationen. Vi vet också att det tar tid att förtjäna ditt förtroende efter alla turer. Varje dag sliter alla anställda i kommunorganisationen hårt för att ge dig bra service och vara noga med dina skattepengar. Det gör även vi chefer och kommunalråd.

 

Tack för att du läste.

Mats Lilienberg, Lisa Dahlberg, Tomas Johansson

 

Publicerad av: Marks kommun