Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Frågor och Svar

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Här hittar du mer information om hur e-faktura fungerar.

Hur anmäler jag mig till e-faktura?

Anmälan sker hos din internetbank, där du letar upp listan över de företag som är anslutna till e-faktura. Välj Marks kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Vilken information finns på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som finns på pappersfakturan.

När får jag e-fakturan?

Den kommer vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

När ska e-fakturan betalas?

Efter att du godkänt e-faktura hos internetbanken, ser banken till att e-fakturan betalas på förfallodagen.

Hur vet jag att jag fått en e-faktura?

Du får ett meddelande på internetbanken när det finns en e-faktura att betala.

Vad händer om jag missar att betala?

Marks kommun skickar ut en påminnelse i pappersform.

Kan jag betala en annan persons fakturor via min internetbank?

Ja, det går bra att betala fakturan åt din maka/make eller annan person. Du måste då fylla i fakturamottagares namn, personnummer samt telefonnummer i den nedre delen på anmälningssidan.

Får jag pappersfaktura?

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.

Hur länge sparas e-fakturan på min internetbank?

E-fakturan finns tillgänglig elektroniskt i 15 månader men du kan även spara filen på din egen dator.

Vad händer om jag byter bank?

Du måste anmäla hos din nya internetbank att du även fortsättningsvis vill få e-fakturor från Marks kommun.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?

Hos din internetbank letar du upp en meny eller liknande för avanmälan av e-faktura och följer instruktionerna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om e-fakturan?

Vid frågor kring betalningen, kontakta din internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan, kontakta den referens som finns angiven på fakturan. 

Publicerad av: Marks kommun