Då får du fyra av raketer

Senast uppdaterad den 27 december 2019

Visste du att man bara får fyra av raketer mellan klockan 16.00 och 01.00 mellan nyårsafton och nyårsdagen? Här kan du läsa vilka regler som gäller för fyrverkerier.

Inom detaljplanerat område får fyrverkerier användas på nyårsafton mellan klockan 16.00 och fram till klockan 01.00 på nyårsdagen. Under påsk- och valborgsmässoafton gäller klockan 16.00 till 24.00. Under all övrig tid måste du ha tillstånd från polisen. Här hittar du polisens avgifter för prövning av tillstånd.

Du kan läsa mer om vad som gäller i Mark i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Marks kommun.

Aldrig tillåtet att fyra av raketer vid omsorgsboenden

Oavsett dag och tid är det aldrig tillåtet att använda pyrotekniska varor vid vård- och omsorgsboenden och vårdinrättningar. Vilka områden det gäller framgår i bilaga tre till Marks kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Visa hänsyn

Var försiktig om du planerar att fyra av fyrverkerier och visa hänsyn mot din omgivning. Säkerställ att det inte finns risk att skada någon eller kringliggande byggnader.

Mer information om fyrverkerier och råd för säkrare hantering kan du läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Publicerad av: Marks kommun