Serviceåtaganden

Senast uppdaterad den 18 augusti 2022

Serviceåtaganden är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen.
Genom serviceåtagandena får du som kommuninvånare en tydligare bild av vilken service du har rätt att vänta dig för dina skattepengar och avgifter.

Kommunens personal får en tydligare bild av sina arbetsuppgifter, vad som är viktigast och vad som förväntas av dem. Vi har i dagsläget tjugo olika områden med serviceåtaganden - samtliga finns under Dokument nedan.

Publicerad av: Marks kommun