Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendium

Senast uppdaterad den 26 september 2016

Marks kommun har inrättat ett stipendium för att belöna insatser som gynnar mångfald, jämlikhet och tillgänglighet. Nu behöver vi din hjälp - fram till den 15 oktober kan du nominera en skola, förening, organisation, skolklass eller en enskild person som du tycker utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering.

Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet är på 10 000 kronor och delas ut årligen. Stipendiaten presenteras i samband med kommunfullmäktiges möte i december. 

Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter:

  • Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas.
  • Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas.
  • Ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund.
  • Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas.
  • Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället.
  • Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets olika verksamheter.
  • Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar.
  • Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället.
  • Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas.
  • Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte.

Vem som helst kan nominera en mottagare - blanketten finns att hämta på medborgarkontoret i kommunhuset i Kinna eller under Dokument längre ner på denna sida i samband med att nomineringsperioden startar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör jury. 

Mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun. En kommun där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Publicerad av: Marks kommun