Tvätta bilen rätt

Tvätt av bil i tvätthall.

Foto: ISKA

Senast uppdaterad den 5 juni 2023

Varje år hamnar stora mängder miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

Två steg mot en bättre miljö:

1. Tvätta din bil i en biltvätt

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. 

2. Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Det finns inget generellt förbud för tvätt av bil på gata eller den egna tomten i Marks kommun. Det kan dock finnas särskilda regler i vattenskyddsområden.
Följande är dock viktigt att nämna i sammanhanget: miljöbalken gäller även privatpersoner, t.ex. vid biltvätt.
Detta kan t.ex. innebära att någon som tvättar sin bil på en gata med avfettningsmedel och avfettningsmedlet rinner ned i en bäck så skulle detta kunna vara ett miljöbrott.

Ytterligare ett exempel på något som skulle kunna vara ett miljöbrott är om någon tvättar sin bil med ett bilschampo och en dricksvattentäkt påverkas. Om det är ett miljöbrott avgörs i varje enskilt ärende i domstol.

Publicerad av: Marks kommun