Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Tvätta bilen rätt

Tvätt av bil i tvätthall.

Foto: ISKA

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vat-tendrag. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa.

Två steg mot en bättre miljö:

1. Tvätta din bil i en biltvätt.

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en auto-mattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

2. Använd miljömärkta produkter.

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvätt-vattnet kommer från bilschampo och av-fettnings-medel. Idag finns det miljömärkta pro-dukter för både biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tung-metaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa förorening-ar kan vara skadliga för människor, djur och växt-liv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vat-tendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen.

Det finns inget generellt förbud för tvätt av bil på gata eller den egna tomten i Marks kommun. Det kan dock finnas särskilda regler i vattenskyddsområden.
Följande är dock viktigt att nämna i sammanhanget: miljöbalken gäller även privatpersoner, t.ex. vid biltvätt.
Detta kan t.ex. innebära att någon som tvättar sin bil på en gata med avfettningsmedel och av-fettningsmedlet rinner ned i en bäck så skulle detta kunna vara ett miljöbrott.
Ytterligare ett exempel på något som skulle kunna vara ett miljöbrott är om någon tvättar sin bil med ett bilschampo och en dricksvattentäkt påverkas.
Om det är ett miljöbrott avgörs i varje enskilt ärende i domstol.

Publicerad av: Marks kommun