Eget dricksvatten

Senast uppdaterad den 24 november 2016

I kommunen finns ca 3 000 enskilda brunnar. Tätorternas dricksvatten kommer från kommunala grundvattentäkter.

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att vart femte år ta ett prov. Passa gärna på när det har varit mycket regn eller snösmältning.
För priser och mer information från bygg- och miljökontoret läs i dokumentet "Provtagning och prislista – enskilt vatten", längst ned.

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Ibland är det inte långt mellan den enskilda avloppsanordningen och vattenbrunnen. Riktmärket minst 50 meter mellan vattenbrunn och avlopp kan vara bra att tänka på. Om du funderar på att anlägga en egen brunn - tänk då också på var din avloppsanordning ligger och att den har en fullgod rening.

Detsamma gäller om du planerar en ny avloppsanordning - varifrån tar du ditt dricksvatten?

Kommunalt vatten

Kommunens VA-avdelning på teknik- och serviceförvaltningen är ansvarig för den kommunala produktionen av dricksvatten.

I länkarna nedan hittar du mer information.

Publicerad av: Marks kommun