Eget dricksvatten

Senast uppdaterad den 16 maj 2018

I kommunen finns ca 3 000 enskilda brunnar. Tätorternas dricksvatten kommer från kommunala grundvattentäkter.

Provtagning eget dricksvatten

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att vart tredje år ta ett prov. Passa gärna på när det har varit mycket regn, snösmältning eller efter en längre tids torka. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov på sitt dricksvatten, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Flaskor för provtagning kan hämtas hos miljöenheten (se besöksadress nedan) eller kontakta oss via email eller telefon för att få flaskor skickade till er. Om du vill ha flaskorna skickade till dig behöver du meddela vem som ska faktureras samt fakturamottagarens personnummer, fullständig postadress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och gärna e-postadress.

ProvtagningsInstruktioner får ni tillsammans med flaskorna. Inlämning av vattenprover ska göras på tisdagar senast 11:30. Proverna måste tas samma morgon som de lämnas till miljöenheten.

För grävd brunn rekommenderas att man tar ett kemiskt och ett mikrobiologiskt vattenprov samt en metallanalys (aluminium, arsenik, antimon, bly, kadmium, krom, nickel, selen och uran). För borrad brunn bör man dessutom ta ett radonprov.

För priser läs i dokumentet "Prislista – enskilt vatten", längst ned.

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Ibland är det inte långt mellan den enskilda avloppsanordningen och vattenbrunnen. Riktmärket minst 50 meter mellan vattenbrunn och avlopp kan vara bra att tänka på. Om du funderar på att anlägga en egen brunn - tänk då också på var din avloppsanordning ligger och att den har en fullgod rening.

Detsamma gäller om du planerar en ny avloppsanordning - varifrån tar du ditt dricksvatten?

Kommunalt vatten

Kommunens VA-avdelning på teknik- och serviceförvaltningen är ansvarig för den kommunala produktionen av dricksvatten.

I länkarna nedan hittar du mer information.

Publicerad av: Marks kommun