Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Eget dricksvatten

Senast uppdaterad den 6 april 2021

I kommunen finns ca 3 000 enskilda brunnar. Tätorternas dricksvatten kommer från kommunala grundvattentäkter.

Provtagning eget dricksvatten

Viktig information

Från och med 31 mars 2019 upphör miljöenheten med utlämning och mottagning av flaskor för vattenprovtagning!

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att vart tredje år ta ett prov. Passa gärna på när det har varit mycket regn, snösmältning eller efter en längre tids torka. Har man små barn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov på sitt dricksvatten, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vill du ta prov på vattnet i din egen brunn får du vända dig direkt till valfritt laboratorium. En lista på ackrediterade laboratorier kan du hitta på Swedacs hemsida (se länk nedan). 

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Ibland är det inte långt mellan den enskilda avloppsanordningen och vattenbrunnen. Riktmärket minst 50 meter mellan vattenbrunn och avlopp kan vara bra att tänka på. Om du funderar på att anlägga en egen brunn - tänk då också på var din avloppsanordning ligger och att den har en fullgod rening.

Detsamma gäller om du planerar en ny avloppsanordning - varifrån tar du ditt dricksvatten?

Kommunalt vatten

Kommunens VA-avdelning på teknik- och serviceförvaltningen är ansvarig för den kommunala produktionen av dricksvatten.

I länkarna nedan hittar du mer information.

Publicerad av: Marks kommun