Eget dricksvatten

Senast uppdaterad den 23 mars 2023

I kommunen finns ca 3 000 enskilda brunnar. Tätorternas dricksvatten kommer från kommunala grundvattentäkter.

Provtagning eget dricksvatten

Vattenkvalitet och tillgång på vatten kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför är det bra att ta ett prov på ditt dricksvatten vart tredje år. Passa gärna på när det har varit mycket regn, snösmältning eller efter en längre tids torka. Har du små barn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prov på ditt dricksvatten eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Sedan 31 mars 2019 upphörde miljöenheten med utlämning och mottagning av flaskor för vattenprovtagning. Vill du ta prov på vattnet i din egen brunn får du därför vända dig direkt till valfritt laboratorium. En lista på ackrediterade laboratorier kan du hitta på Swedacs hemsida, se länk nedan.

Egen vattenbrunn och avloppsanordning

Ibland är det inte långt mellan den enskilda avloppsanordningen och vattenbrunnen. Riktmärket på minst 50 meter mellan vattenbrunn och avlopp kan vara bra att tänka på. Om du funderar på att anlägga en egen brunn - tänk då också på var din avloppsanordning ligger och att den har en fullgod rening.

Livsmedelsverket har mer information för dig som får vatten från egen brunn, se länk nedan på denna sida.

Kommunalt vatten

Kommunens VA-avdelning på teknik- och serviceförvaltningen är ansvarig för den kommunala produktionen av dricksvatten.

I länkarna nedan hittar du mer information.

Publicerad av: Marks kommun