Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Senast uppdaterad den 24 mars 2023

Nu kan du som brunnsägare bättre skydda din brunn genom att registrera den i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

 

Flera vinster med registrering

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera;

Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Bättre kunskap om tillgång och kvalitet

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.  

Så registrerar du

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben hos SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).

Länk till SGU: s inrapporteringsformulär: https://apps.sgu.se/brunnsinventering/

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen. Länk finns här.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om brunnsarkivet hos SGU - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun