Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Buller

Senast uppdaterad den 4 juli 2016

Ljud finns i princip ständigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller.

Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från till exempel fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Buller kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket har mycket information om buller på sina hemsidor - länkar finns nedan.

Publicerad av: Marks kommun