Legionella

Senast uppdaterad den 9 augusti 2017

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag. De kan komma in i vattensystem och växa till i ljummet vatten. Vatten som innehåller höga halter av legionella och som inandas t.ex. vid duschning kan orsaka en form av lunginflammation, "legionärssjuka".

Sjukdomen kan vara farlig främst för äldre eller andra med nedsatt motståndskraft. De flesta av oss får nog ganska ofta i sig legionellabakterier utan att bli sjuka. Cirka 50 - 80 fall rapporteras varje år i Sverige, varav närmare hälften har smittats utomlands.

Symptom

Symptom på legionärssjuka är först influensaliknande. Hög feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärtor, diarré och magsmärtor kan förekomma. Sedan följer torrhosta, andningssvårigheter och andra lungsymptom. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Legionellabakterien kan även orsaka en influensaliknande sjukdom, "Pontiacfeber", som normalt går över av sig själv.

Legionella växer till mest vid temperaturer mellan 20 - 45°C. Stillastående vatten och långa ledningar ger tillräcklig uppehållstid för bakterierna att växa till. Legionella hittas därför sällan i kallvatten och mindre vattensystem. Risken är betydligt större i fastigheter som sjukhus, hotell och stora förvaltningsbyggnader. Legionellabakterier kan växa till i fontäner, kyltorn, brandsprinklersystem, avstängda handdukstorkar och ventilationssystem. Stillastående halvvarmt vatten bör alltså undvikas. Vissa gummi- och PVC-material i packningar och duschar främjar också tillväxten.

Läs mer

Folkhälsomyndigheten och Boverket har mycket information om legionella. Länkar finns längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun