Matförgiftning

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar. Hälften av dem som blir matförgiftade blir sjuka av mat som lagas i det egna köket.

Det finns bakterier överallt i vår omgivning och de flesta är nyttiga för oss. En del arter gör emellertid stor skada på livsmedel. Bakterier kan spridas både genom luften och genom kontakt med olika föremål eller händer.

Vid misstanke om matförgiftning

Om du ringer till miljöenheten och anmäler en matförgiftning kommer livsmedelsinspektören att ställa en del frågor till dig för att lättare kunna ta reda på vad som orsakat matförgiftningen. 

Frågorna handlar bland annat om:

 • vad du ätit
 • var och när du åt maten
 • vilka symptom som uppstått
 • om fler blivit sjuka
 • om alla har ätit och druckit samma sorts mat och dryck
 • vad du har ätit och druckit dagarna innan du insjuknade

Så här behandlar miljöenheten ditt klagomål:

 • Intervju av den som blivit drabbad
 • Miljöenheten kontrollerar den aktuella verksamheten
 • Eventuellt tas prov på aktuellt livsmedel
 • Vid befogat klagomål ställs relevanta krav för att åtgärda brister i verksamheten
 • Återkoppling om vad vi kommit fram till, till dig som klagat om du så önskar

För att miljöenheten ska kunna hitta och spåra matförgiftningsbakterier så är det viktigt att du kontaktar oss så snabbt som möjligt då du misstänker matförgiftning.

Publicerad av: Marks kommun