Radon

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är inandningsbara radioaktiva partiklar.

Radon finns överallt: i mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder och arbetsplatser är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan även komma ifrån byggnadsmaterialet och från hushållsvattnet.

När blir radonet skadligt?

Radonhalten mäts i antal Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). 1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. För att minska risken att din hälsa ska påverkas negativt, har Folkhälsomyndigheten angivit att radongashalten inte bör överstiga 200 Bq/m³ i inomhusluft i våra bostäder. För arbetsplatser, där arbetsmiljölagen gäller, är det högsta radongasvärdet satt till 400 Bq/m³ vid underjordsarbete och 200 Bq/m³ för övriga arbetslokaler. Enligt regeringens miljömål ska radongashalten i skolor och förskolor vara lägre än 200Bq/m³ senast år 2010 och i alla bostäder senast år 2020.

Radongas och hälsorisker

Risken med att utsättas för höga radonhalter under längre tidsperioder är att det kan orsaka lungcancer. Näst rökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Är du rökare och bor i ett radonhus eller utsätts för passiv rökning och bor i ett radonhus ökar risken för lungcancer betydligt. 

Publicerad av: Marks kommun