Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Mäta radon

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Radonmätning skall ske under eldningssäsong (oktober-april). Mättiden är minst två månader.

Kontakta ett mätföretag genom att exempelvis slå i Gula Sidorna om du vill mäta radon. Radonmätning skall ske under eldningssäsong (oktober-april). Mättiden är minst två månader. Antalet mätfilmer är minst två till antalet som skall placeras på lämpligt sätt i boningsutrymmen (dock inte i kök eller våtutrymmen). Består bostaden av boningsutrymmen på fler än 1 plan skall mätning ske på varje plan. Består bostaden av boningsutrymmen på fler än 2 plan skall du beställa ett mätpaket + en extra film.

Radonregister

Miljönämnden har en del uppgifter om radon- och gammamätningar i ett databaserat register. Uppgifterna är i princip offentliga och utgör en värdefull informationskälla för den som är husspekulant. Kontakta bygg- och miljökontorets miljöenhet om du är intresserad av att veta om det gjorts någon mätning på din adress.

Publicerad av: Marks kommun