Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Mäta radon

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Radonmätning skall ske under eldningssäsong (oktober-april). Mättiden är minst två månader.

Kontakta ett mätföretag genom att exempelvis slå i Gula Sidorna om du vill mäta radon. Radonmätning skall ske under eldningssäsong (oktober-april). Mättiden är minst två månader. Antalet mätfilmer är minst två till antalet som skall placeras på lämpligt sätt i boningsutrymmen (dock inte i kök eller våtutrymmen). Består bostaden av boningsutrymmen på fler än 1 plan skall mätning ske på varje plan. Består bostaden av boningsutrymmen på fler än 2 plan skall du beställa ett mätpaket + en extra film.

Radonregister

Miljönämnden har en del uppgifter om radon- och gammamätningar i ett databaserat register. Uppgifterna är i princip offentliga och utgör en värdefull informationskälla för den som är husspekulant. Kontakta bygg- och miljökontorets miljöenhet om du är intresserad av att veta om det gjorts någon mätning på din adress.

Publicerad av: Marks kommun