Smittskydd

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som har hand om smittskyddet i Sverige.

Kommunen spelar dock en viktig roll när det gäller bland annat smittspårning och provtagning vid utbrott av olika smittor. Kommunen ska hålla Folkhälsomyndigheten uppdaterade om viktiga händelser och också ge allmänheten den information de behöver i en smittsituation.

Publicerad av: Marks kommun