Var kalkas det i Marks kommun?

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Vi kalkar våra sjöar och vattendrag för att minska surheten i vår närmiljö. Vårt ansvar är avrinningsområdet vilket gör att vårt kalk även kommer omgivande kommuner till del.

Andra aktörer som ombesörjer kalkning i Marks kommun är Borås kommun och Göteborgsregionen. Borås kommun ansvarar för att kalkning utförs i Storåns avrinningsområde vilket innefattar bland annat delar av Sundtorpsån nordväst om Lygnern, Härsjön, Stora Öresjön, Stora Svansjön, Rammsjön med flera. Göteborgsregionen ombesörjer att kalkning utförs i Hornåns avrinningsområde (till exempel i Stora Agnsjön och i Navsjön). Om du klickar på pdf-dokumentet nedan så ser du var Marks kommun ombesörjer kalkning, det vill säga för vilka områden Marks kommun är huvudman.

Kartan till höger anger endast översiktligt var kalkning sker samt vilka mängder kalk som sprids och med vilken spridningsmetod (båt eller helikopter). För varje spridningsområde finns en kalkplan upprättad. För att kontrollera effekten av kalkningen tas ett stort antal vattenprover årligen som analyseras med avseende på bland annat pH och alkalinitet. Andra effektuppföljningar som görs är undersökning av bottenfauna och elfiske.

 

Publicerad av: Marks kommun