Föreslå pristagare till Marks Miljöpris

Miljöbild hagar.

Senast uppdaterad den 2 januari 2020

Miljönämnden har beslutat instifta ett miljöpris som årligen skall delas ut till någon/några som på förtjänstfullt sätt gjort en insats för miljön i Marks kommun.

Priset delas ut för att uppmärksamma goda exempel och initiativ för att bevara och uppnå en god miljö i kommun.

Årets pristagare offentliggörs och priset delas ut den 6 juni.

Prisbeloppet är 5 000 kronor jämte ett diplom.

Vem som helst kan nominera

Vem som helst kan nominera pristagare. Fyll i formuläret nedan på denna sida vem du tycker ska få Miljöpriset. Glöm inte att trycka på Skicka!

OBS! Senast den 31 mars skall förslag till pristagare vara inlämnade till Miljönämnden.

Miljönämnden utgör jury och utser pristagare.

Kriterier

Pristagare ska uppfylla minst en av följande punkter:

  • Någon som ökat miljömedvetenheten och miljöengagemanget i samhället,
  • Någon som bidragit till god stads- eller boendemiljö,
  • Någon som bidragit till naturvårdande insatser,
  • Någon som visat stort engagemang för miljö- och naturvårdsfrågor och verkar
  • därefter.

Nominering till kommunens miljöpris

Publicerad av: Marks kommun