Farligt avfall

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du lämnar det på återvinningscentralen Skene skog eller till miljöbilen/grovsopsturen.

Till de ämnen och material som är farligt avfall hör följande:

 • Asbest är avgiftsbelagt och måste vara väl inplastat, små mängder kan lämnas på Skene skogs återvinningscentral. Större mängder hänvisas till Sobackens återvinningscentral i Borås. 
 • Bekämpningsmedel insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Färg. Hit räknas såväl färg som lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Fyrverkerier. Alla explosiva ämnen inklusive ammunition lämnas till återförsäljare eller polisen i Borås. Kontakta polisen innan avlämnande om du planerar att lämna fyrverkerier eller ammunition till dem. 
 • Kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilver. Finns ofta i äldre termometrar.
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Mediciner. Lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.
 • Oljor spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker. Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att återta dessa varor.
 • Sprayburkar med innehåll

Vad händer med det farliga avfallet?

Allt farligt avfall som samlas in tas om hand av företag med gällande tillstånd.

Kom ihåg...

 • Släng aldrig farligt avfall i toaletten
 • Lämna överblivna läkemedel till apoteket

Publicerad av: Marks kommun