Miljöskydd

Senast uppdaterad den 20 maj 2021

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tillsyn över verksamheter som påverkar omgivningen genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Miljöenheten besöker verksamheter och ibland även privatpersoner för att kontrollera att lagar och förordningar följs.

En viktig bit i tillsynsarbetet är att informera om förändringar i lagstiftningen samt om miljöfrågor i allmänhet. Miljölagarna omfattar många olika typer av verksamheter och det många gånger är svårt att veta vilka som rör den egna verksamheten. Kontakta miljöenheten innan du startar en ny verksamhet så får du hjälp.

Företag vars verksamhet medför utsläpp till mark, vatten eller luft klassas som miljöfarliga verksamheter och är anmälningspliktiga. Detsamma gäller verksamheter som hanterar kemikalier. Även utsläpp av avloppsvatten från enskilda avloppsanläggningar räknas som miljöfarlig verksamhet. 

I menyn till vänster finns en överblick av de regler som kan gälla för dig som invånare. Observera att detta inte är någon fullständig lista.

Vill du veta mer?

Är du osäker på vad som gäller för just dig eller din verksamhet är du välkommen att vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun