Farligt avfall

Senast uppdaterad den 20 maj 2021

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Du lämnar det på återvinningscentralen Skene skog eller till den mobila återvinningscentralen.

Företag får enbart komma med en begränsad mängd farligt avfall per besök. För större mängder hänvisas till den privata marknaden för avfall. Observera att oavsett mängd ska du som lämnar farligt avfall rapportera detta till avfallsregistret.  Mer information finns att läsa här. Det finns även en broschyr med mer information om verksamhetsavfall.  

Nedan finns exempel på olika saker som räknas som farligt avfall. Även märkningen på förpackningen kan ge information om vad som är farligt avfall. Vissa märkningar betyder att även den tömda förpackningen ska lämnas in som farligt avfall. Klicka HÄR för mer info.

Asbest

Små mängder (max ca 0,5 x 0,5 m) tas emot avgiftsfritt på Skene Skogs återvinningscentral. Asbesten måste vara väl paketerad för din egen och personalens skull. Större mängder asbest räknas inte som hushållsavfall utan som bygg- och rivningsavfall och bekostas av den enskilde kunden. Vi hänvisar till Sobackens miljöanläggning (Borås Energi och Miljö AB). Ta alltid kontakt med Borås Energi och Miljö innan ni åker dit för att få instruktioner och prisuppgifter.

Observera att om opaketerad asbest slängs, kan detta leda till att kostsamma saneringar. Denna extra kostnad bekostas av den som orsakat föroreningen, det vill säga den som slängt asbesten. Detta oavsett om man haft kännedom om det är asbest eller inte. Är du det minsta tveksam, ta kontakt med ÅVC-personal så kan de hjälpa dig med bedömningen.

Asbest är ett mycket hälsovådligt ämne. Här kan du läsa mer om asbest.

Bekämpningsmedel

Insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel är exempel på bekämpningsmedel som klassas som farligt avfall.

Färg

Hit räknas såväl färg som lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.

Fyrverkerier

Alla explosiva ämnen inklusive ammunition lämnas till återförsäljare eller polisen i Borås. Kontakta alltid återförsäljare eller polisen innan du kommer.

Kemikalier

Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare är alla kemikalier som är klassade som farligt avfall.

Kvicksilver

Kvicksilver finns ofta i äldre termometrar och ska därför sorteras som farligt avfall.

Lösningsmedel

Thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton är exempel på lösningsmedel som klassas som farligt avfall.

Mediciner

Mediciner lämnas till apotek som säljer receptbelagda läkemedel.

Oljor

Både spillolja, smörjolja och motorolja ses som farligt avfall.

Rengöringsmedel

Silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel är farligt avfall.

Småbatterier och bilbatterier

En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall. Batteriholkar för småbatterier finns i många butiker. Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att återta dessa varor.

Sprayburkar

Sprayburkar med innehåll sorteras som farligt avfall. Pystomma lämnas i metallförpackningsåtervinningen.

Publicerad av: Marks kommun