Betesförmedling

Bild på får.

Senast uppdaterad den 16 juli 2018

Ängs- och hagmarker har under århundraden präglat det svenska landskapet. Öppna marker med enbuskar och enstaka träd hotas av igenväxning med sly eller skog. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.

Kommunen har en betesförmedling för att förhindra att de värdefulla ängs- och hagmarkerna i kommunen växer igen.

För att bevara och framhäva kulturspåren i odlingslandskapet är du som äger djur viktig , då du kan påverka var djuren betar. På många marker går det inte att köra med maskin och betesdjur är det enklaste sättet att förhindra igenväxning.

Inventering som utfördes år 2004 visar att den totala arealen ängs- och hagmark har minskat kraftigt i kommunen. En av orsakerna till det är att bete eller slåtter har upphört på markerna.

Tanken med betesförmedlingen är att djurhållare med brist på betesmark ska kunna kontakta markägare som har mycket bete i förhållande till antal djur (eller saknar djur) och tvärtom.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Fyll i en intresseanmälan och skicka in till miljöenheten. Blankett för intresseanmälan hittar du nedan under rubriken Dokument. Du kan också själv ta kontakt med de markägare och djurhållare som har anmält sitt intresse.

Förmedlingen bygger på att uppgifter läggs ut här på hemsidan, så att mark- och djurägare kan ta kontakt på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.

Mark- och djurägare

Är du intresserad av bete till dina djur eller djur till dina betesmarker? Ta kontakt med någon av nedanstående: 

Öxnevalla

 • Markägare, Magnus Flack: 0320 830 04
  1 ha ängsmark. Delvis stängslat. Tillgång till vatten finns.

Torestorp

 • Markägare, Kjell-Åke Andersson: 0320 552 77 eller 0703 21 14 20
  Cirka 5 ha naturbete.

Holmåkra, Björketorp

 • Markägare, Lennart Kristensson: 076-8095201
  Cirka 2 ha betesmark. Stängslat. Tillgång till vatten finns.

Horred

 • Djurägare, Bengt Johansson: skogsakragard@telia.com
  120 kor och 100 kalvar.

Publicerad av: Marks kommun