Miljö i Mark

Senast uppdaterad den 13 september 2023

”Miljö i Mark” är en serie rapporter inom miljöområdet som berör Marks kommun. Rapportserien har funnits sedan 1988. Här kan du till exempel hitta naturinventeringar, olika undersökningar av miljötillståndet i Mark och mycket annat.

Rapporter från och med 2004 finns att ladda ner som pdf-filer. Är du intresserad av vilka rapporter som publicerats före 2004 så läs i förteckningen ute till höger.

Är rapporten för stor att ladda ner, kontakta miljöenheten. Se kontaktinformation till höger.

Publicerad av: Marks kommun