Natur

Naturbild på åker- och ängsmark.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Marks kommun har en mycket spännande natur till glädje för både djur, växter, kommunens invånare och turister.

Här finns rika lövskogar och fågelrika våtmarker. Ett stort antal sjöar och vattendrag sätter prägel på landskapet.

Det vackra och variationsrika odlingslandskapet med betade hagmarker och stenmurar har stor betydelse för kommunens identitet och ger också livsrum åt många djur och växter. Det är också en viktig länk bakåt till historien.

Välkommen att besöka naturen i Marks kommun!

Publicerad av: Marks kommun