Naturvårdslaget

Delar av naturvårdslaget vid Liagärde, Hyssna.

Foto: Delar av naturvårdslaget vid Liagärde, Hyssna. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 22 september 2017

Naturvårdslaget är den delen av Teknik- och service förvaltningen som har till uppgift att arbeta med beredskapsjobb.

Personalen har ett gemensamt, de är utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men bakgrund och anledningar är individuella.

Personalen har mycket stor arbetsmoral, men de har olika förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.

Detta gör naturvårdslaget

  • Skötsel av natur – och kulturreservat
  • Skötsel av kommunala badplatser
  • Skötsel av kommunens fornvårdsminnen
  • Föreningshjälp
  • Fixartjänst
  • Tillgänglighetsanpassning

Naturvårdslaget utför även uppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Uppdragen varierar. Det kan handla om snickeri, flytt, målning, gräsklippning,

transport av skräp med mera. Vi arbetar med tillgänglighetsdatabasen

Föreningshjälp

Naturvårdslaget har i uppdrag från Kultur- och Fritids förvaltningen att hjälpa föreningar med exempelvis enklare snickerier, gräsklippning och röjning av sly.

Fixartjänst

För att skapa ökad säkerhet och trygghet i hemmen för äldre, startades Fixartjänst i Marks kommun.

Fixartjänsten är till för dig som fyllt 70 år eller har en funktionsnedsättning och syftet är att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor.

Läs mer om Fixartjänst - klicka här.

Klickbara kartor

Längre ned på denna sidan bland dokumenten finns klickbara kartor över badplatser, fornvårdsminnen samt natur- och kulturreservat i Mark.

QR-kod

Med QR-koden kan du enkelt nå kommunens hemsida, för att få information om reservat, badplatser, fornvård samt om naturvårdslaget.

Naturvårdslaget sätter upp skyltar med en QR-kod på alla ställen laget sköter och rustat upp.

Publicerad av: Marks kommun