Naturvårdslaget

Assbergs raviner. Foto: Magnus Larsson

Foto: Assbergs raviner. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 16 januari 2024

Naturvårdslaget är en del av enheten för arbetsmarknad och integration, som har till uppgift att arbeta med beredskapsjobb. Naturvårdslaget är under tillväxt och kommer under året att anställa ett stort antal nya medarbetare i samarbete med Arbetsmarknadscenter.

Personalen har gemensamt att de står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men bakgrund och anledningar är individuella.

Personalen har mycket stor arbetsmoral, men de har olika förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.

Detta gör naturvårdslaget:

  • Skötsel av natur – och kulturreservat.
  • Skötsel av kommunala badplatser.
  • Skötsel av kommunens fornvårdsminnen.
  • Föreningshjälp.
  • Fixartjänst.
  • Tillgänglighetsanpassning.

Naturvårdslaget utför även uppdrag åt kommunens olika förvaltningar.

Uppdragen varierar. Det kan handla om snickeri, flyttning, målning, gräsklippning, transport av skräp med mera. Vi arbetar även med tillgänglighetsdatabasen.

Föreningshjälp

Naturvårdslaget har i uppdrag från Kultur- och fritidsförvaltningen att hjälpa föreningar med exempelvis enklare snickerier, gräsklippning och röjning av sly.

Fixartjänst

För att skapa ökad säkerhet och trygghet i hemmen för äldre, startades Fixartjänst i Marks kommun.

Fixartjänsten är till för dig som fyllt 70 år eller har en funktionsnedsättning och syftet är att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor.

Läs mer om Fixartjänst - klicka här.

Upplev Mark

På kommunens Destinationswebb, Upplev Mark, hittar du mängder med information om exempelvis badplatser, naturreservat med mera. Klicka på länken nedan på denna sida för att komma dit.

Interaktiv karta

Högst upp på hemsidan och även längre ned på denna sidan finns länk till kommunens interaktiva karta. Där får du hjälp att hitta bland annat badplatser, vandringsleder, naturreservat och mycket mer.

QR-kod

Med QR-koden kan du enkelt nå kommunens hemsida, för att få information om reservat, badplatser, fornvård samt om naturvårdslaget.

Naturvårdslaget sätter upp skyltar med en QR-kod på alla ställen laget sköter och rustat upp.

Publicerad av: Marks kommun