Naturvårdsprogram för Marks kommun

Senast uppdaterad den 26 januari 2017

Här presenteras naturvårdsprogrammet för Marks kommun med riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete. Hela naturvårdsprogrammet kan laddas ner via länken längre ned på denna sida.

För att kommande generationer också ska få åtnjuta ”Det goda livet i Mark” så är det viktigt att vi förvaltar kommunens miljö och naturtillgångar på ett varsamt sätt.

I Mark bedrivs naturvård av många aktörer – kommunen, skogsstyrelsen, länsstyrelsen, markägare, ideella föreningar med flera. Naturvårdsprogrammet beskriver det naturvårdsarbete som kommunen ansvarar för och ska vara vägledande för kommunens förvaltningar i det fortsatta arbetet med att uppfylla de nationella miljömålen. I naturvårdsprogrammet ingår även en naturdatabas som redovisar områden med kända naturvärden i kommunen.

Publicerad av: Marks kommun