Naturvårdsprojekt

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Inventering av större vattensalamander i Marks kommun
Miljöenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att fortsätta inventera större vattensalamander i kommunen under våren 2020.

Vattensalamandrar finns i små dammar och våtmarker och är aktiva när det har blivit mörkt sent på kvällar och nätter. Man hittar salamandrar genom att vandra runt dammarna och lysa med en stark lampa i vattnet. Innan nattinventering förvarnar vi närboende.

Tipsa

För frågor, tips eller mer information om inventeringen av större vattensalamander kontakta kommunbiolog Jenny Pleym, 0320-21 75 76, jenny.pleym@mark.se

Våra naturvårdsprojekt:

  • Bilda kommunalt naturreservat - Restaurering av ljunghed vid Mjösjön.
  • Bilda kommunalt biotopskyddsområde.
  • Fiskevårdande åtgärder i Surtan. Projektet är avslutat.
  • Inventering av fladdermöss. Projektet är avslutat.
  • Inventering av bibagge. Projektet är avslutat. 
  • Utvärdering av restaureringsåtgärder i småvatten för större vattensalamander. Projektet är avslutat. 
  • Analys och komplettering av inventering av skyddsvärda träd. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt "skyddsvärda träd". Projektet är avslutat.

Du kan läsa mer om projekten under flikarna till vänster.

Publicerad av: Marks kommun