Naturvårdsprojekt

Senast uppdaterad den 17 januari 2024

Naturvårdsprojekt drivs framför allt genom det lokala naturvårdsinitiativet LONA. Genom LONA ges kommuner, och i förlängningen även föreningar och privatpersoner, chansen att få statligt stöd för att genomföra projekt som gynnar naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

 

Just nu driver vi dessa LONA-finansierade naturvårdsprojekt:

  • 2 st naturreservatsprojekt
  • Ett projekt för att gynna skyddsvärda träd
  • Ett projekt för att gynna pollinerare
  • Ett projekt för att restaurera och skapa nya våtmarker för större vattensalamander

Publicerad av: Marks kommun