Naturvårdsprojekt

Senast uppdaterad den 20 augusti 2018

Vi arbetar med att bilda ett kommunalt naturreservat som är så kallat LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningen). Våra LONA-projekt är delfinansierade av staten.

Du kan läsa mer om LONA på Länsstyrelsen i Västa Götalands Läns hemsida. Nedan under Dokument finns en karta över naturreservaten i Mark.

Våra naturvårdsprojekt:

  • Bilda kommunalt naturreservat - Restaurering av ljunghed vid Mjösjön.
  • Bilda kommunalt biotopskyddsområde.
  • Fiskevårdande åtgärder i Surtan. Projektet är avslutat.
  • Inventering av fladdermöss. Projektet är avslutat.
  • Inventering av bibagge. Projektet är avslutat. 
  • Utvärdering av restaureringsåtgärder i småvatten för större vattensalamander. Projektet är avslutat. 
  • Analys och komplettering av inventering av skyddsvärda träd. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt "skyddsvärda träd". Projektet är avslutat.

Du kan läsa mer om projekten under flikarna till vänster.

Publicerad av: Marks kommun