Bibaggen i Mark

Senast uppdaterad den 19 december 2015

Bibaggen är en centimeterstor skalbagge med rostbruna täckvingar. Bak på täckvingarna har den runda svarta fläckar. Bibaggen är rödlistad som missgynnad (NT). Bibaggen trivs på sand- och grusmarker.

Inventering

Inventeringen skedde främst i avslutade och pågående grustäkter. Bibaggens larver parasiterar på vårsidenbiet. Därför inventerades vårsidenbiet under 2011. Därefter inventerades bibagge på dem lokalerna 2012 och 2013. Det fanns sedan tidigare en känd lokal i Marks kommun. Tyvärr hittades inte bibaggen varken på den lokalen eller någon annanstans i Marks kommun. 

Bibaggen är svårinventerad då den är aktiv endast cirka två veckor på tidig vår. För att läsa åtgärdsprogrammet för bibagge, se länk nedan

.

Publicerad av: Marks kommun