Fladdermöss i Mark

Senast uppdaterad den 20 januari 2016

Under sommaren 2013 besöktes 95 platser för att inventera fladdermöss. På platserna lades så kallade autoboxar ut som spelar in ljud från fladdermössen. En del platser stannade vi och vår inventerare, Jens Rydell på, för att lyssna på fladdermössen och lära oss att särskilja de olika arterna. Sammanlagt har 10 arter påträffats i kommunen.

Allt material har granskats av Jens och rapporten färdigställdes under hösten 2015.

Fladdermöss i Sverige är skyddade

Fladdermössen är också skyddade av en europeisk konvention, Eurobats. Det innebär att det är förbjudet att fånga, döda eller flytta fladdermöss och man får inte heller förstöra deras boplatser. Länsstyrelsen kan medge dispens. Har du problem med fladdermöss så hör av dig till miljöenheten så ska vi försöka att hjälpa dig.

 

Publicerad av: Marks kommun