Gallåsen, Mjösjön

Senast uppdaterad den 21 juli 2017

För cirka 100 år sedan var det helt öppet runt Mjösjön i Björketorp. Enligt uppgift kunde man se enda ner Varbergs fästning. Omgivningarna bestod av ljunghedar. Bete och bränning höll markerna öppna. Sedan dess har dem sakta vuxit igen.

Idag räknar man med att mindre än en procent av dem forna utbredningen återstår. Förr var ljungheden ett typiskt inslag i det sydvästsvenska landskapet, men idag finns inte många hävdade ljunghedar kvar.

Många arter som förr levde på ljunghedarna är idag nästan försvunna. Genom att bevara och öka arealen traditionellt skött ljunghed kan dessa arter få nya miljöer att leva i. Samtidigt bevaras ett landskap som bär spår av människans äldsta jordbruk. Tanken är därför att återskapa en ljunghed vid Mjösjön och arbeta för ett kommunalt naturreservat, som både djur och människor ska trivas i!

 

Publicerad av: Marks kommun