Skogsbetet Mjöllösa

Senast uppdaterad den 19 december 2015

I Mjöllösa utanför Björketorp finns ett 37 hektar stort gammaldags skogsbete. Tyvärr betas inte området längre. Det är dock fortfarande värt ett besök eftersom det är ett fint strövområde.

Skogsbete var vanligt förr i tiden, och då användes oftast så kallade utmarker till detta, men idag är betade skogsmarker ovanligt. Knutna till dessa miljöer finns flera värdefulla växter, insekter och svampar som kommer fram då markerna används och betas.

Skogsbetet är restaurerat på initiativ av skogsstyrelsen i samarbete med dåvarande markägaren Bengt Johnsson och kommunen, och med hjälp av statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA).

Skogsstyrelsen gröna jobblag har gjort allt praktiskt arbete med att återställa det gamla skogsbetet till originalskick. Bland annat har alla granar gallrats bort och de 37 hektaren stängslat in med ekstolpar och eltråd. Platsen har gjorts tillgänglig med parkeringsplats och grillplats. Två gångslingor med informationsskyltar finns genom området, en längre och en kortare.

Publicerad av: Marks kommun