Problem med startsidan

Senast uppdaterad Kl. 06:02, 2017-09-25

På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att nå startsidan på www.mark.se. Ta dig vidare genom att använda sökfältet eller navigeringslänkarna ovan (Invånare, Bygga och bo etc.).

Småvatten i Mark

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

Projektet gick ut på att utvärdera restaureringsåtgärder i småvatten för större vattensalamander. Sex lokaler hade tidigare valts ut och restaurerats då de hade förutsättningar för salamandern att kunna sprida sig.

Syftet var att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander och att skapa lämpliga miljöer i närheten där den förekommer så att den ska kunna sprida sig till flera småvatten. Projektet startades i maj 2011. I samband med projektet inventerades även grodor. Rapporten finns att läsa nedan.

Publicerad av: Marks kommun