Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 11:48, 2021-04-13

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under Aktuellt här på mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Skyddad natur

Senast uppdaterad den 9 september 2019

Endast en liten del av kommunen har ett lagstadgat skydd enligt miljöbalken. De starkare skyddsformerna omfattar mindre än 0,5 % av kommunens yta.

Ungefär 12 % av kommunen är utpekat som riksintresse för naturvård, vilket är ett skydd att ta i beaktande vid övergripande planering. 

I våra naturreservat får du upplevelser, minnen och massor med ny energi. 

Liagärde

Ett skogsreservat mellan Rydal och Hyssna med fantastisk utsikt över Stora Hålsjön

Ramhultafallet och Årenäs Tostakulla

Lövskogar utmed Lygnern väster om Sätila. Fallet är över 50 meter högt.

Assbergs raviner

Blommande vildaplar och betande djur mellan Skene och Kinna. Tillgänglighetsanpassat. 

Lekvad

Branta sluttningar längs Viskan i Berghem där havsnejonöga och laxöring har lek- och yngelplatser.

Björkesbacka

Naturstig med rikt fågelliv och vackra växter i Haratången öster om Örby. 

Hyltenäs kulle

Mellan Öresjöarna och Tolken reser sig Hyltenäs kulle ur det vackra landskapet. George Seaton byggde i början av 1900-talet ett jaktslott med fantastisk utsikt här. Endast ruinerna återstår. Längs kullens fot löper en promenadslinga alldeles vid sjökanten. 

Gäddevik

Ligger vackert vid östra Öresjöns västra strand. Lövskog, bergssluttningar, öppna marker och underbar utsikt hittar du här. 

Stoms Ås

En mäktig bokskog strax sydost om Hyssna. Hyssnaleden och andra fina promenadstigar finns här.

Stampatorgs ljunghed

Ett restaureringsobjekt, som på sikt ska bli som det såg ut på 1800-talet då stora delar av marks kommun var täckt av ljung.

Idag finns det inte mycket kvar av denna marktyp. Vid Mjösjön finns förutsättningarna med rätt skötsel – bete och bränning.

 

Läs mer om naturreservat på Länsstyrelsens hemsida 

Publicerad av: Marks kommun