Vattenråd och recipientkontroll

Senast uppdaterad den 2 februari 2017

Marks kommun är medlem i både Viskans och Lygnerns vattenråd.

Recipentkontroll

Att ta prover och analysera vattnets kvalitet i Viskans och Rolfsåns vattensystem är en av vattenrådens uppgifter. Resultaten sammanställs varje år i en rapport, som du hittar på hemsidorna för Viskans vattenråd och Lygnerns vattenråd

Publicerad av: Marks kommun