Problem med telefoni

Senast uppdaterad Kl. 10:46, 2019-06-19

På grund av en driftstörning hos Tele2 kan du just nu uppleva problem att koppla upp röstsamtal.

Boråsregionens Etableringscenter

Senast uppdaterad den 21 maj 2018

Marks kommun samverkar tillsammans med Borås kommun och har skapat enhet, Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Enheten har sitt huvudkontor i Borås men det finns även ett lokalt mottagningskontor i Marks kommun.

Etableringscentret är till för dig som:

  • är nyanländ flykting i Sjuhärad.
  • är mellan 20 och 64 år.
  • fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

Etableringscentret riktar sig också till:

  • anknytande familjemedlemmar som är upp till 64 år gamla, det vill säga anhöriga till flyktingar med uppehållstillstånd.

Kontor i Mark

I Mark finns vårt kontor på adress Skene Lasarett, Varbergsvägen 50, ingång 2, plan 4 i Skene. Se Kontaktinformation nedan.

Publicerad av: Marks kommun