Boråsregionens Etableringscenter

Senast uppdaterad den 21 maj 2018

Marks kommun samverkar tillsammans med Borås kommun och har skapat enhet, Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Enheten har sitt huvudkontor i Borås men det finns även ett lokalt mottagningskontor i Marks kommun.

Etableringscentret är till för dig som:

  • är nyanländ flykting i Sjuhärad.
  • är mellan 20 och 64 år.
  • fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

Etableringscentret riktar sig också till:

  • anknytande familjemedlemmar som är upp till 64 år gamla, det vill säga anhöriga till flyktingar med uppehållstillstånd.

Kontor i Mark

I Mark finns vårt kontor på adress Skene Lasarett, Varbergsvägen 50, ingång 2, plan 4 i Skene. Se Kontaktinformation nedan.

Publicerad av: Marks kommun