Hyra ut rum, bostäder och lokaler

Senast uppdaterad den 27 oktober 2016

Många hör av sig till kommunen och vill hyra eller låna ut lokaler, lägenheter eller rum. Vem du ska kontakta beror på vilken typ av bostad eller lokal det handlar om.

Rum och lägenheter

Det är stor brist på rum och lägenheter för flyktingar som fått uppehållstillstånd, så denna hjälp är väldigt välkommen. Däremot får Marks kommun inte vara mellanhand för att låna ut eller hyra ut rum, lägenheter eller hus till nyanlända. Vill du hyra ut till nyanlända måste du som husägare eller hyresvärd skriva ett direkt hyresavtal med den nyanlända. Nyanlända får ett hyresstöd. För att få hyresstödet måste de kunna visa upp ett kontrakt.

Kommunen fungerar dock som mellanhand och förmedlar till Arbetsförmedlingens bostadssektion att det finns en ledig lägenhet/rum i Mark. Sedan är det bostadssektionen som anvisar en person till lägenheten. Kommunens flyktingsamordnare stöttar sedan den nyanlända personen/familjen för att komma tillrätta med sitt boende.

Du som har en ledig lägenhet/rum att hyra ut kontaktar kommunledningskontoret planeringsledare Kerstin Guth, kerstin.guth@mark.se, telefon 0320 21 70 62

Familjehem

Har du både tid och plats över i ditt hem och din vardag kan du bli familjehem. Kontakta familjehemssekreterare Louise Henriksson louise.henriksson@mark.se, telefon 0320 21 75 11.

Större lokaler

Om du vill hyra ut större lokaler, som en fastighet, som kan fungera som boenden för ensamkommande barn kan du kontakta teknik- och serviceförvaltningens lokalförsörjning. Lokalförsörjningen arbetar med att samordna lokaler för boende för ensamkommande.
Kontakta antingen Tomas Arvidsson tomas.arvidsson@mark.se, telefon 0320 21 71 65 eller Annika Lennhager
annika.lennhager@mark.se, telefon 0320 21 71 28.

Publicerad av: Marks kommun