Mark tar emot kunskap om IS-återvändare

Senast uppdaterad den 10 april 2019

Marks kommun kommer att inhämta kunskap om hur man hanterar människor som tidigare befunnit sig i områden som kontrollerats av Islamiska staten (IS) och som eventuellt planerar att bosätta sig i kommunen.

Mark är idag ingen utpekad kommun för att ta emot IS-återvändare. Däremot är Mark en av 41 kommuner som har bjudits in av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för en kunskapsdag, som tar upp olika aktörers ansvar och roller.

Under kunskapsdagen kommer en rad punkter tas upp, bland annat:

  • Vad är säkerhetspolisens och den regionala och lokala polisens roll i arbetet kring återvändandefrågan?
  • Vad säger folkrätten och internationella konventioner om Islamiska staten och de som tidigare stridit för dem?
  • Hur arbetar åklagarmyndigheten i Sverige med att utreda brott som har begåtts i Syrien och Irak?
  • Hur kan kommuner förbereda sig för att ta emot återvändande barn och vuxna?
  • Socialtjänsten och skolans roller och ansvar.
  • Kommuner som har tagit emot personer från IS-kontrollerade områden delar med sig av sina erfarenheter.

Barn bland återvändare

Bland återvändare finns, förutom de som har deltagit i strider, även de som inte har stridit utan som till exempel följt med sin man eller sina föräldrar ned till konfliktområdena. Det inkluderar även barn som har fötts på plats.

Informationen om vilka kommuner det är som eventuellt kan tänkas behöva ta emot vuxna och deras barn bygger på uppgifter från Säpo som lämnats över till CVE. Uppgifterna baseras på vilka kommuner dessa personer var skrivna i när de lämnade Sverige.

CVE erbjuder hjälp och stöd till alla kommuner och lokala aktörer som behöver det gällande återvändare.

Massmedia hänvisas till CVE

För frågor från massmedia om förekomsten av eventuella återvändare eller om kunskapsdagen hänvisas till CVE info@cve.se.

Publicerad av: Marks kommun