Migrationsverkets servicecenter

Senast uppdaterad den 25 februari 2016

För att underlätta för den enskilde har Migrationsverket öppnat ett servicecenter i Göteborg. Servicecentret ska serva Västsverige. Hit ska alla nyanlända kunna vända sig för att få hjälp.

På servicecentret kommer man bland annat kunna lämna in ansökningar och ställa frågor om till exempel:

  • uppehållstillstånd för arbete, studier, besök eller för att bo med någon i Sverige
  • främlingspass eller resedokument
  • svenskt medborgarskap
  • skydd och asyl, dagbidrag eller återvändande

Servicevärdar i servicecentrets vänthall kommer att kunna hjälpa till och svara på snabba frågor och guida sökande vidare i sin process. Möjligheten att boka tid inför besök bidrar också till kortare köer och smidigare köhantering. Lokalerna i servicecentret är utformade för att vara så väl tillgänglighetsanpassade som barnvänliga. Bland annat finns en lekhörna för barn i väntrummet samt amningsrum att tillgå får våra sökande.

Öppettiderna för servicecentret på Vestagatan är måndag till torsdag 08.00 – 18.00 samt fredagar 08.00 – 16.00. Lättaste sättet att ta sig till Vestagatan är att åka kollektivt där närmsta hållplats är Svingeln. Karta finns på Migrationsverkets webbplats.

Mer information om vad som gäller för mottagandet av flyktingar finns på Migrationsverkets webbplats. Här finns information som vänder sig till den enskilde, till allmänheten och till olika myndigheter. 

Publicerad av: Marks kommun