Mark - En levande kommun

Senast uppdaterad den 3 december 2020

Här i Mark finns ett flertal små och medelstora orter. Kinna är centralort och största orten med cirka 8 000 invånare.

För invånarna i Mark betyder den egna orten mycket och det finns ofta byalag som arbetar aktivt för att utveckla den egna orten. Tillsammans med kommunen strävar man efter att få en allsidig bostads- och arbetsmarknad i hela kommunen. Kommunen utvecklas genom att även mindre orter ges möjlighet till utbyggnad.

 

Publicerad av: Marks kommun