Kinna

Senast uppdaterad den 3 december 2020

Kinna är kommunens största ort. Här är kommunhuset och de olika förvaltningarna placerade. Här finns gott om butiker och service av olika slag.

Fakta om Kinna
Befolkningsmängd: ca 7 945 personer är bosatta i församlingen, varav ca 7 945 bor i tätorten Kinna.
Bibliotek: Huvudbiblioteket ligger i Kinna
Avstånd till andra orter och städer: Till Borås är
det 3 mil, Göteborg 6 mil, Varberg 6 mil.

Publicerad av: Marks kommun