Kinna

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Kinna är kommunens största ort. Här är kommunhuset och de olika förvaltningarna placerade. Här finns turistinformation, gott om butiker och service av olika slag.

Fakta om Kinna
Befolkningsmängd: ca 7 945 personer är bosatta i församlingen, varav ca 7 945 bor i tätorten Kinna.
Bibliotek: Huvudbiblioteket ligger i Kinna
Avstånd till andra orter och städer: Till Borås är
det 3 mil, Göteborg 6 mil, Varberg 6 mil.

Publicerad av: Marks kommun