Öxabäck

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Skog, sjöar, mossar och tjärn. Höjder - högsta punkten är Brattåsen 240 meter över havet - och sluttningar. Och så plötsligt öppna marker där gårdar ligger utspridda över ett stort geografiskt område. Det är också Öxabäck, förutom själva samhället. Så det är ingen tillfällighet att byalaget valt att kalla sig bygdelag.

Fakta om Öxabäck
Befolkningsmängd: ca 878 personer är bosatta i församlingen, varav ca 880 bor i tätorten.
Bibliotek: Bokbussen stannar i Öxabäck.
Byalag: Här finns ett aktivt byalag, Öxabäcks bygdelag.
Avstånd till andra orter och städer: Till Kinna är det 1,7 mil, Borås 4,7 mil, Göteborg 7,3 mil, Varberg 6,3 mil

Publicerad av: Marks kommun