Skephult

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Skephult är ett ganska vidsträckt område och glest befolkat. Landskapet består av skogsmark omväxlande med välbevarade odlingsmarker kring ett antal mindre torp och gårdar. Naturbetesmarken utgörs av öppen hagmark, betade skogar, hagar och ängar. Både älg, rådjur och vildsvin rör sig i skogarna. Området har klassats som värt att bevara enligt länsstyrelsens klassificering. Skephult ligger relativt högt och har bra luft.

Fakta om Skephult
Befolkningsmängd: ca 2 889 personer är bosatta i området Skephult-Fritsla, varav ca 271 bor i Skephult.
Bibliotek: Bokbussen stannar i Skephult.
Byalag: Här finns en aktiv hembygdsförening och bygdegård
Avstånd till andra orter och städer: Till Kinna är det 1,1 mil, Borås 2,4 mil, Göteborg 7,1 mil, Varberg 7,1 mil.

Publicerad av: Marks kommun