Kommunfakta och befolkningsstatistik

Senast uppdaterad den 28 mars 2018

Kommunfakta ger en snabb och övergripande information om vår kommun. Siffrorna kommer från SCB (Statistiska centralbyrån). På denna sida kan du också ta del av befolkningsstatistik för Marks kommun.

Kommunfakta är statistik på kommunnivå om alla dem som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Läs mer och ta del av statistiken på Statistiska centralbyråns hemsida. Kommunfakta 2016 finns även att ladda ner som PDF längre ner på sidan.

Befolkningsstatistik

Kommunens befolkningsstatistik sammanställs och redovisas i detalj i Statistiknytt (se nedan under Dokument) som kommer ut minst fyra gånger om året. Befolkningen i Marks kommun uppgick den 31 december 2015 till 33 906 personer enligt SCB, Statistiska Centralbyrån.

Publicerad av: Marks kommun