Cykelleder i Mark

Senast uppdaterad den 16 augusti 2021

Längs mindre vägar cyklar du genom stora djupa skogar, gamla vackra jordbruksbygder och böljande slättlandskap. Här får du njuta av stillheten vid sjöar och åar, höra fågelsången och känna alla dofter. Om du önskar övernatta finns flera olika möjligheter allt ifrån lyxigt boende till enkel lägerplats.

Cykellederna i Mark är inte markerade i naturen. Det är därför viktigt att du följer turbeskrivningen och markeringen på kartan, som finns i broschyren nedan.

Du kan också hitta lederna via kartan längst upp i det gula fältet på webbplatsen. Läser du detta via exempelvis mobilen ligger kartan under Meny. När du kommit till kartan klickar du på ikonen som heter Lagerlista --> Bocka i Kartlager --> Bocka i Natur & Fritid --> Bocka i Cykelled. Bocka ur alla andra, om några andra nu skulle vara ibockade. Har du gjort rätt ska lederna synas markerade i rött.

Att tänka på i naturen
Allemansrätten ger stor frihet men den innebär också ett stort ansvar.

- Du får inte passera över eller vistas på privat tomt.
- Camping i tält är tillåtet under något dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus.
- All nedskräpning är förbjuden.
- Elda inte på klipphällar eller på plats där det medför brandfara.
- Du får inte bryta grenar eller kvistar på växande träd.
- Fiske och jakt ingår inte i allemansrätten.
- I insjöar krävs fiskekort.

 

Observera att många leder saknar underhåll och inte är uppmärkta längs med hela sträckan samt att de beskrivna lederna endast kan ses som förslag på rutter.

 

Här kan du ladda ner broschyren På cykel i Mark

Publicerad av: Marks kommun