Fiska i Mark

Senast uppdaterad den 17 augusti 2021

Med över 300 sjöar och tre strömmande åar finns det gott om fisk goda fiskevatten i Mark.

Allt du behöver är ett fiskekort, sedan får du fritt nyttja våra vatten.

För de sjöar som inte ingår i något fiskevårdsområde är det markägaren som har fiskerätten. Om du vill fiska i en sjö som inte ingår i något fiskevårdsområde, måste du ha markägarens tillstånd att göra detta. Fiske ingår inte i allemansrätten.

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Några av dem finns i Marks kommun och information om fiskevattnen i kommunen finns på fiskekartan.se. 

Här direktlänkas till de fiskevårdsområden som länsstyrelsen listat i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun