Telia stänger ned kopparnätet i Mark

Bild på gammal telefon avsedd för kopparnätet.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 23 augusti 2017

Telia planerar under 2018 en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i Marks kommun.
Tjänster som påverkas av övergången är telefoni, bredband, TV samt olika grossist- och företagstjänster – samt även trygghetslarm.

Fiber- och mobilnät möter kundernas behov av att kunna använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Näten byggs dessutom för att kunna leverera den driftsäkerhet som är en förutsättning för till exempel digitala välfärdstjänster. För att leva upp till kundernas krav behövs därför en successiv övergång till mer framtidssäker teknik, främst via fiber eller mobilnäten.

Planerade förändringar i Marks kommun

Nedan finns en lista på vilka områden som berörs i Marks kommun samt vid vilket datum stängningen av kopparledningarna genomförs.
Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.
Dokumentet visar planerade stängningar av kopparledningar under andra halvåret 2018.
Andra typer av förändringar och förbättringar i Telias nät och tjänster sker kontinuerligt.
Telia kommer via dialog och samarbeten med övriga operatörer i kopparnätet verka för att de kunder som påverkas av övergången blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.

Flera alternativ på marknaden

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade
marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har Telia Company dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och vägledning. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Mer information

Den operatörsneutrala kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010 -130 79 00
Mejl: info@telekomguiden.se
Hemsida: www.telekomguiden.se

Information om trygghetslarm

Frågor kring trygghetslarm riktas i första hand till Ann Andersson 0320-21 71 42, alternativt till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com

(Frågor från media hänvisas till Telias presstjänst: 0771-77 58 30)

Berörda områden och tidplanen i Mark:

(Antal accesser 400)

  • MARK HAJOM 2018-10-01
  • MARK HARATÅNGEN 2018-10-01
  • MARK KINNA-ÅLBÄCK 2018-10-01
  • MARK LIOM 2018-10-01
  • MARK NÄVERÅSEN 2018-10-01
  • MARK SKEPPARED 2018-10-01
  • MARK SPJUTÅS 2018-10-01
  • MARK TÖLLEBÄCK 2018-10-01
  • MARK VÅGERSE 2018-10-01
  • MARK ÄLEKULLADAL 2018-10-01

 

 

Publicerad av: Marks kommun