Digitalt vykort - för bidragsberättigad förening

Senast uppdaterad den 3 maj 2021

Har din förening en större idé ni vill förverkliga kring Marks 50-årsjubileum?  
Ta möjligheten att söka kultur- eller evenemangsbidrag.

Vad kan din förening göra?

Varför inte anordna en coronasäkrad bilbingo? Eller varför inte bjuda in en känd idrottsprofil som föreläsare”? Göra en film om din förening? Endast fantasin sätter gränser, tänk kreativt och genomför en vågad idé!  

Din förening kan få bidrag för till exempel: 

 • filmare
 • föreläsare
 • workshop med konstnär 
 • musikgrupp som spelar 
 • annonskonstader
 • lokalhyror

Vi vill veta vad föreningen gjort.  

Du skickar in en sammanfattande beskrivning av genomförd idé. Gör på samma sätt som ett vanligt digitalt vykort. Den enda skillnaden är att du får skicka in fler än en blid om du önskar. 

Gör så här: 

 • Dokumentera och skicka in bild (max 10 styckenoch text (max 450 tecken) till digitaltvykort@mark.se.   

 • Vi publicerar föreningens inskickade material på kommunens digitala plattformar.  

 • Därefter kan publiceringen delas föreningens sociala kanaler för större spridning och uppmärksamhet. 

 • Tänk på GDPRoch att alla som är med på bild har godkänt sin medverkan.  

Var gör du ansökan? 

Som förening gör du din ansökan direkt viaInterbook Go, plattformen för bidragsberättigade föreningar i Marks Kommun.   

 • Gå in på mark.ibgo.se  

 • Logga in med ditt föreningskonto och gör din ansökan. 

Här kan du läsa riktlinjerna för föreningsbidrag: Riktlinjer föreningsbidrag 2021

Kontakt 

Har du frågorkring bidraget, eller vill bolla en idé?   

Kontakta:  

Har du frågor kring ”Vi är Mark!” eller de digitala vykorten?

Då kontaktar du någon av oss genom kontaktinformationen nedan. 

Publicerad av: Marks kommun