Säker kommun

Senast uppdaterad den 8 september 2023

Marks kommun ska vara en trygg och säker kommun för de människor som bor, vistas och verkar i kommunen.
För att öka tryggheten arbetar vi aktivt med trygghet, säkerhet och krisberedskap.

I navigeringen till vänster hittar du sidor med information om de olika delarna vi arbetar med inom kommunen. Nedan listar vi också allmänna råd gällande säkerhet.

Hemberedskap för minst en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB,) menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att vi klarar minst en vecka utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Se över er hemberedskap så att du har tillgång till vatten, mat, värme och kommunikationer även vid en kris. Mer information hittar du under Krisberedskap.

Vattensäkerhet

I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år.

Glöm inte flytvästen när du ger dig ut på sjön. Flytvästar i alla storlekar finns att hyra på badhuset Kaskad i Skene. Pris: 5 kronor/dygn.

Brandskydd hemma

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om hur du agerar vid brand kan rädda ditt och andras liv.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort filmer på olika språk som hjälper dig att agera rätt när det brinner i ditt hus eller lägenhet eller i din grannes lägenhet.

Broschyrer på fler språk och mer information hittar du på räddningstjänstens och brandskyddsföreningens hemsida.

Värmebölja

Hög värme orsakar dödsfall nästan varje sommar. Klimatförändringar kan betyda fler och mer intensiva värmeböljor i framtiden.

Mer information om värmebölja och hur du bör göra finner du på SMHI:s hemsida. Mer information finns även under Dokument nedan. 

Krisstöd

Krisstöd består av en styrgrupp och utsedda stödpersoner. De ska fånga upp problem eller svårigheter i samband med en större olycka och när det behövs skicka vidare till rätt person eller insats.

Styrgruppen består av representanter från polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan samt kommunen. Mer information om krisstöd hittar du här.

Publicerad av: Marks kommun