Säker kommun

Senast uppdaterad den 27 april 2022

Marks kommun ska vara en trygg och säker kommun för de människor som bor, vistas och verkar i kommunen.
För att öka tryggheten arbetar vi aktivt med trygghet, säkerhet och krisberedskap.

I strukturen till vänster hittar du information om de olika delarna vi arbetar med inom kommunen. Nedan listar vi också allmänna råd gällande säkerhet. 

Vattensäkerhet

I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag. Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1-6 år.

Glöm inte flytvästen när du ger dig ut på sjön. Flytvästar i alla storlekar finns att hyra på badhuset Kaskad i Skene. Pris 5 kronor/dygn.

Brandskydd hemma

En brand kan uppstå plötsligt. Kunskap om hur du agerar vid brand kan rädda ditt och andras liv.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort filmer på olika språk som förbereder did att agera rätt när det brinner i ditt hus eller lägenhet eller i din grannes lägenhet.

Broschyrer på fler språk samt ytterligare information hittar du på räddningstjänstens och brandskyddsföreningens hemsida.

Hemberedskap för minst en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att alla medborgare ska vara så pass förberedda att vi klarar minst en vecka utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Se över er hemberedskap så att du har tillgång till vatten, mat, värme och kommunikationer även vid en kris.

Värmebölja

Värmen orsakar dödsfall i stort sett varje sommar och klimatförändringar kan komma att ge oss oftare förekommande och mer intensiva värmeböljor framöver.

Mer information om värmebölja och hur du bör göra finner du på SMHI:s hemsida. Mer information finns även under Dokument nedan. 

Publicerad av: Marks kommun